سیاست کاهش نرخ سود بانکی درست نبود/ فساد در حوزه پرداخت تسهیلات بالاست