حقابه هامون از افغانستان گرفته شود/تروریست ها در خاک پاکستان تعقیب شوند