کودکان و نوجوانان احادیث امام رضا(ع) را خوشنویسی می‌کنند