وزیر بهداشت: پیشنهاد نشست خبری رئیس‌جمهور در حوزه سلامت را پیگیری می‌کنم