برگزاری همایش دادستان‌های انتظامی کانون‌های وکلای سراسر کشور