کارثبت نام اعزام کاروان های مراسم سالگرد حضرت امام خمینی(ره) آغاز شد