عباس‌نژاد: راهی مسابقات جهانی ‌می‌شویم، حتی با یک جودوکار/ روی چند نفر در اردوها حساب باز کرده‌‌ای