فیلم/ ادامه اعتراضات ضد تبعیض نژادی در رژیم صهیونیستی