سخنگوی دولت: نگرانی وزیر کشور در مورد پول‌های کثیف بی ‌پایه نیست