از صبح تا شب به دنبال پول برای استقلال هستیم / هواداران از آوردن بنر در این 2 بازی خودداری کنند