رشد 10 درصدی بدهی شرکت‌های نفتی آمریکا با افت قیمت نفت