مصطفی هاشمی: پتروشیمی روی کاکل صمد می‌چرخد/ 91 گل خورده برایمان زنگ خطر است