غیبت استاندار، فرماندار و شهردار در یادواره شهدای «فاطمیون»