ستاد بازسازی عتبات عالیات در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارد