افشارزاده و نژاد‌فلاح باید پاسخگوی قانون باشند/تا ریال آخر مطالبات بازیکنان را می‌گیریم