آغاز به کار کنگره بین المللی حافظ با حضور محمدرضا شجریان+ تصویر