بهره‌برداری از 1000 واحد مسکن روستایی مقاوم‌سازی شده در پیرانشهر