جبهه النصره برای جلوگیری از عملیات القلمون دست دامن گروگان‌ها شد