ایران جزو 10کشور بهره‌مند ازدانش سلول‌‎های بنیادی/ذخیره 50هزارنمونه دربانک خون بندناف کشور