برای اجاره باشگاه استقلال اقدام می کنم / آبی پوشان نگران نباشند، بالاخره پول خود را می گیرند