مرکز آمار ایران: نرخ تورم روستایی در فروردین‌ماه به 13.4 درصد رسید