تقدیر آیت الله نوری همدانی از حضور گسترده جوانان در مراسم معنوی اعتکاف/ مسؤولان به فکر اشتغال جوانان