سرود کنگره شهدای استان سمنان از دیدگاه مقام معظم رهبری کاری ارزشمند است/آنچه که می خواهید ماندگار شو