واکنش قناعتی به ساخت هتل اسپیناس در منطقه 2/دست شهردار درد نکند!