جانشین نماینده ولی فقیه درسپاه: امت ولایت مدارشکست ندارد