اعتلای کشور مدیون جانفشانی جوانان محقق هسته‌ای در عمق ۳۰۰ متری زمین است