کشور در دوران پساتحریم با هجوم شرکت‌های خارجی روبه‌رو می‌شود