استعداد‌های درخشان در برخی از رشته‌ها تبدیل به فن شده است