برپایی نمایشگاه «کمی آن سوتر» با آثار محمدعلی بنی‌اسدی