تیم ملی هوپ تاکرا ایران به مدال برنز جهان دست یافت