بارسا - بایرن؛ تیکی‌تاکای ژرمنی و اسپانیایی با سیستم ۱-۲-۳-۴