ماه‌هاست که منتظر حل مشکلات مالی هستیم/ فوتبال روی بدش را به ما نشان داد