شهباززاده: تمرکز نداشتن استقلالی‌ها صرفا بخاطر مسایل مالی نیست