«حیات وحش» به افغانستان رفت/ تولید مشترک انیمیشن با چین