معاون مرکز آمار ایران: هزینه سالانه پوشاک خانوارهای ایرانی 20 هزار میلیارد تومان است