بارش 2.5 میلیمتر باران در کرمانشاه/ ادامه بارش های رگباری تا پنجشنبه