وزیر اطلاع رسانی عمان: روابط ایران و عمان ریشه دار و قدیمی است/سعی مان گسترش و تقویت روابط دو کشور است