بررسی بحران‌های تهران در جلسه غیر علنی/ تهران سالانه 30 سانت نشست می‌کند