فرماندار بابل: با موافقت وزارت کشور به سخنرانی احمدی‌نژاد رفتم