دوستی: عده‌ای نمی‌خواهند شورا به سمت کارآمدی پیش برود