خروج سالانه ۱۰۰میلیون دلار ارز از کشور برای واردات چادر مشکی