عبدی: داور سطح بالا انتخاب کنند، پیکان را شکست می‌دهیم