بهترین هدیه‌ای که گرفتم یک خرس عروسکی بود/کاندولیزا در آپارتمان شخصی‌اش فقط یک درخواست از من کرد