رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک: ۶۰درصد لاستیک مصرفی کشور وارداتی است