قلعه‌نویی: حرف‌های زیادی دارم که آخر فصل می‌زنم/ نه تصمیمی‌ گرفته‌ام، نه پیشنهادی دارم/ کسی را اخر