حاتمی‌کیا: امیدوارم توفیق به تصویر کشیدن زندگی مدافعان حرم را داشته باشم