امیدواریم فضایی مناسب نمایشگاه کتاب مهیا کنیم/ حضور کتب خارجی برای بین‌المللی نامیدن نمایشگاه کافی