نگاهی به جنبه های عدم حضور برخی از شخصیت ها در ضیافت کتاب تهران/ آیا امام خامنه ای در نمایشگاه امسال ک