برگزاری اختتامیه جشنواره ملی «پاتوق دانشجویی کاریکاتور صابر» در دانشگاه آزاد رشت