رکود اقتصاد مانع جذب منابع به بازار طلا ، مسکن و ارز می‌شود